PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

V případě jakýchkoli obav nebo stížností týkajících se možného porušení práv duševního vlastnictví nám prosím zašlete e-mail na adresu Legal@whosebilling.com , kde konkrétně uveďte práva, která měla být porušena, a obviněný výrobek (výrobky).

(Tato e-mailová adresa je určena pouze pro práva duševního vlastnictví a právní záležitosti. Na jiné žádosti nemusí být reagováno.).